مشاوره تحصیلی دکتر احمدیان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر احمدیان

09195060754
arm

آموزش آزمون

مشاوره تحصیلی دکتر احمدیان | کنکور آنلاین | مشاوره تحصیلی | مشاوره کنکور | آزمون کنکور | کنکور آنلاین قم

ابتدا وارد قسمت آزمون رایگان از قسمت بالا شوید

مشاوره تحصیلی دکتر احمدیان | کنکور آنلاین | مشاوره تحصیلی | مشاوره کنکور | آزمون کنکور | کنکور آنلاین قم

سپس سوالات را با کلیک بروی این لینک دانلود کنید

مشاوره تحصیلی دکتر احمدیان | کنکور آنلاین | مشاوره تحصیلی | مشاوره کنکور | آزمون کنکور | کنکور آنلاین قم

بعد از دانلود سوالات بر روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید تا پاسخ نامه باز نمایش داده شود

مشاوره تحصیلی دکتر احمدیان | کنکور آنلاین | مشاوره تحصیلی | مشاوره کنکور | آزمون کنکور | کنکور آنلاین قم

بعد از کلیک روی دکمه شروع آزمون زمان شما آغاز می شود و هر سوال جواب داده شده به رنگ سبز در مستطیل بالا نمایش داده میشود

مشاوره تحصیلی دکتر احمدیان | کنکور آنلاین | مشاوره تحصیلی | مشاوره کنکور | آزمون کنکور | کنکور آنلاین قم

بعد از پایان روی دکمه خلاصه آزمون کلیک نمائید

مشاوره تحصیلی دکتر احمدیان | کنکور آنلاین | مشاوره تحصیلی | مشاوره کنکور | آزمون کنکور | کنکور آنلاین قم

بعد از چک کردن سوال ها روی دکمه پایان آزومون کلیک کنید

مشاوره تحصیلی دکتر احمدیان | کنکور آنلاین | مشاوره تحصیلی | مشاوره کنکور | آزمون کنکور | کنکور آنلاین قم

بعد از کلیک روی دکمه پایان آزمون نتیجه و پاسخ نامه برای شما قابل مشاهدا می باشد