مشاوره تحصیلی دکتر احمدیان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر احمدیان

09195060754
arm

قبل
بعدی
قبل
بعدی
قبل
بعدی
دکتر محمد هادی احمدیان مقدم

پزشک و مشاور تحصیلی

با بیش از 14 سال سابقه مشاوره

همکاری با دبیرستانهای تیزهوشان استان

دوره های برگزاری کلاس و آمادگی کنکور

انواع کلاسهای درس و خلاصه درس ها

آخرین اخبار آموزشی

تیتر یک

متن اولیه

تیتر دوم

متن اولیه

تیتر سوم

متن اولیه

مشاوره تحصیلی دکتر احمدیان